Nejpoužívanější taktiky content marketingu v B2B

03.03.2019

Podle studie, kterou vydal Content Marketing Institute se ukazuje 13 nejúspěšnějších a B2B marketéry nejvyužívanějších taktik, které firmy nasazují i pro letošní rok. Ukazuje se, že nejčastější taktikou je tvorba a šíření obsahu na sociálních sítích, mimo vlastní blog (92%). Druhou taktikou je tvorba eNewsletterů (83%) a článků na webu (81%). Velký skok zaznamenala infografika, jejíž využívání zaznamenalo meziroční nárůst, a to z 51% na 62%. Ilustrace a fotografie se jeví jako nová příležitost pro zatraktivnění obsahu v letošním roce.

Podle výsledků monitoringu, které zaznamenal tým Frey Consultingu za loňský rok, je v České republice, i v Evropě, situace mírně odlišná. Náš tým provedl srovnání úspěšnosti obsahu v Čechách, Německu, UK, Francii a Rakousku u obsahu, kerý distribuoval pro mezinárodní klienty. Dle získaných metrik pak tým dospěl k následujícímu pořadí sedmi nejúspěšnějších taktik pro letošní rok:

1. Obsah distribuovaný do soc. sítí z vlastního blogu

2. Ankety a výzkumy

3. Videa

4. Samostatně distribuovaný obsah do soc.sítí (mimo blog)

5. Infografika

6. Online prezentace

7. Interaktivní prvky distribuované do soc.sítí (e-pozvánky, kódy)

Nejvyužívanějšími platformami pro šíření obsahu byly především LinkedIn groups následováné Facebook groups a Google groups.