Marketingová strategie

Marketingová strategie je dnes více o hlubším poznání vlastního poslání a svých zákazníků. To vede k přesnějšímu cílení a formulaci oslovujícího sdělení.

Zajistím pro vás:

  • analýzu trhu a marketingový výzkum
  • marketingovou strategii na míru
  • testování strategie
  • marketingový komunikační mix
  • strategii pro sociální sítě 
  • koordinaci a supervizi realizační částí
  • monitoring a vyhodnocení úspěšnosti